Ispis

Infracrveni senzor

Televizor može primati naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.

Upozorenje

Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.