Ispis

Pokretanje ili zaustavljanje aplikacije

Aplikaciju možete pokrenuti s početnog zaslona.

Za pokretanje aplikacije…

  1. Pritisnite HOME.
  2. Prijeđite u redak Aplikacije, odaberite željenu aplikaciju i pritisnite OK.
  3. Kako biste zaustavili aplikaciju, pritisnite BACK ili EXIT ili pak aplikaciju zaustavite putem njezinog namjenskog gumba za zatvaranje.

Prilikom otvaranja početnog zaslona zaustavit će se aplikacija / reprodukcija sadržaja u pozadini. Morate odabrati aplikaciju ili sadržaj s početnog zaslona kako biste nastavili.