Ispis

Gledanje televizijskih kanala

  • Pritisnite TV.
  • Pritisnite Odabir ulaza i odaberite TV.
  • Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite OK nakon unosa broja kako biste promijenili kanal.

Odabir kanala s popisa kanala

  • Dok gledate televizijski kanal, pritisnite OK kako biste otvorili popise kanala.
  • Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Za prikaz sljedeće ili prethodne stranice, slijedite upute na zaslonu.
  • Kako biste zatvorili popise kanala bez promjene kanala, pritisnite EXIT.

Radijski kanali

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske.

Televizor možda neće ispravno raditi s nekim davateljima sadržaja digitalne televizije koji nisu potpuno usklađeni sa zahtjevima standarda.