Ispis

Precizno ugađanje analognih kanala

Analogne televizijske kanale možete precizno ugađati.

Za precizno ugađanje kanala

  1. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Kanali i pritisnite OK.
  2. Odaberite Precizno ugađanje analognih kanala i pritisnite OK.
  3. Kanal možete precizno ugoditi.
  4. Za zatvaranje izbornika pritisnite EXIT.