Ispis

Analogno ručno pretraživanje

Analogne televizijske kanale možete postavljati ručno.

Ručna instalacija analognih kanala…

  1. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Kanal > Kanali i pritisnite OK.
  2. Odaberite Analogno ručno pretraživanje i pritisnite OK.