Ispis

Vraćanje svih postavki na originalne postavke televizora

Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Preference uređaja > Više o > Vraćanje na tvorničke postavke

Time će se izbrisati svi podaci iz interne memorije vašeg uređaja, uključujući i sljedeće: vaš Google račun, podaci sistemske aplikacije, preuzete aplikacije i postavke. Sve će se postavke vratiti na početne, a instalirani kanali izbrisati.