Ispis

Ažuriranje putem interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka za ažuriranje softvera televizora. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza. Ako primite takvu poruku, preporučujemo da izvršite ažuriranje.

  1. Pritisnite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Preference uređaja > Više o > Ažuriranje sustava > Internet i pritisnite OK.
  2. Slijedite upute na zaslonu.

 

Provjera s početne stranice

  1. Pritisnite HOME.
  2. Odaberite ikonu Obavijesti u gornjem desnom kutu i pritisnite OK.