Ispis

Prikaz trenutne verzije softvera televizora

  1. Odaberite Brze postavke > Opcije televizora > Postavke > Preference uređaja > Više o.
  2. Prikazuju se verzija, napomene o izdanju i datum izrade. Također se prikazuje Netflix ESN broj ako je dostupan.
  3. Za zatvaranje izbornika pritisnite EXIT.