Ispis

Vratite jezik na onaj koji želite

  1. Pritisnite HOME za prelazak na početni zaslon.
  2. Pritisnite Brze postavke.
  3. Pritisnite navigacijsku tipku prema dolje 4 puta i pritisnite OK.
  4. Pritisnite navigacijsku tipku prema dolje 3 puta i pritisnite OK.
  5. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK.
  6. Za zatvaranje izbornika pritisnite EXIT.