Ispis

Karakteristike piksela

Ovaj televizor ima velik broj piksela u boji. Iako ima najmanje 99,999 % funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je strukturno svojstvo zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

Europa – EU izjava o sukladnosti / Izjava o sukladnosti za UK

Ovaj je uređaj sukladan osnovnim zahtjevima direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU) ili propisima o radijskoj opremi iz 2017. (za UK). Sljedeće metode testiranja primijenili smo kako bismo dokazali pretpostavku sukladnosti s osnovnim zahtjevima direktive o radijskoj opremi.

Ovaj je uređaj sukladan i s direktivom ErP (2009/125/EZ) te propisima iz 2019. s EcoDesign načelom za proizvode koji troše energiju i ističu informacije o potrošnji (Dopuna) (EU Exit, za UK), kao i direktivom RoHS (2011/65/EU) te propisima o ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi iz 2012. (za UK).

Ako želite dobiti primjerak originalne Izjave o sukladnosti ovog televizora, posjetite sljedeće web-mjesto https://www.sony.eu/support

Izjava za izloženost radiofrekvencijskom zračenju:

Ova oprema sukladna je CE ograničenjima izloženosti zračenju koja su određena za nekontrolirano okruženje.

Ovu opremu trebalo bi postaviti i koristiti uz minimalnu udaljenost od 20 cm između izvora zračenja i vašeg tijela.

U nastavku su navedeni frekvencija, način i maksimalna snaga prijenosa za EU:
– 2400–2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP)
– 5150–5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)
– 5250–5350MHz: < 23 dBm (EIRP)
– 5470–5725MHz: < 30 dBm (EIRP)
– 5725–5875MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Upotreba uređaja ograničena je isključivo na upotrebu u zatvorenom kada radi u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz.