• Trang chủ
 • Bắt đầu
 • Thực hiện hiệu chỉnh âm thanh tự động

In

Thực hiện hiệu chỉnh âm thanh tự động

Bạn có thể chỉnh âm thanh thành âm tốt nhất cho môi trường xem của mình bằng cách sử dụng micrô trên điều khiển từ xa để đo âm thanh kiểm tra từ TV. (Cài đặt này có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.)
Các mẫu máy hỗ trợ hiệu chuẩn tự động âm thanh có cài đặt sau.
[Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Âm thanh] — [Hiệu chỉnh tự động acoustic]

Hiển thị bằng hình ảnh hiệu chuẩn tự động âm thanh

Lưu ý

 • Hiệu ứng hiệu chỉnh sẽ thay đổi tùy thuộc vào môi trường xem của bạn.
 • Âm thanh kiểm tra lớn sẽ được phát từ TV trong khi đo.
 • Không chặn lỗ mở micrô ở đâu cuối điều khiển từ xa trong khi đo.
 • Không di chuyển điều khiển từ xa trong khi đo. Điều đó có thể dẫn đến đo không chính xác.
 • Thực hiện hiệu chuẩn khi môi trường xung quanh bạn yên tĩnh. Tiếng ồn có thể dẫn đến đo không chính xác.
 • Không thể thực hiện hiệu chỉnh tự động âm thanh nếu bạn đang sử dụng sản phẩm Loa Thanh. Thay đổi cài đặt sau đây.
  [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh] — [Loa] — [Loa TV]
 1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa của TV, sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn cài đặt sau đây.
  [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Âm thanh] — [Hiệu chỉnh tự động acoustic] — [Cài đặt hiệu chỉnh]
 2. Tiến hành đo lường bằng cách làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
  Âm thanh sẽ được điều chỉnh tự động dựa trên kết quả đánh giá từ môi trường bạn đang xem.
  Hiển thị bằng hình ảnh việc hiệu chuẩn tự động âm thanh. Giữ điều khiển từ xa ở ngang ngực của bạn và hướng micrô vào đầu cuối điều khiển từ xa về phía TV để đo.

Gợi ý

Hiệu chuẩn tự động âm thanh có thể không thành công trong các trường hợp sau đây.

 • Nếu di chuyển điều khiển trong khi đo
 • Nếu có âm thanh khác với âm thanh đang kiểm tra (ví dụ như tiếng ồn) trong khi đo
 • Trang chủ
 • Bắt đầu
 • Thực hiện hiệu chỉnh âm thanh tự động