In

Chọn đầu vào

Để sử dụng các thiết bị (như đầu đọc Blu-ray/DVD hoặc ổ USB flash) đã kết nối với TV, hoặc để xem TV sau khi sử dụng như thế, bạn sẽ cần thay đổi đầu vào.

Nếu bạn sửa các hạng mục và thêm ứng dụng, bạn sẽ có thể chuyển sang các ứng dụng đó trong màn hình chọn đầu vào.

  1. Bấm nút (Chọn ngõ vào) liên tục để chọn thiết bị được kết nối.
    Hoặc, bấm nút (Chọn ngõ vào), sử dụng các nút (Trái) / (Phải) để chọn một thiết bị đã kết nối, và sau đó bấm nút (Enter).

Lưu ý

  • Nếu không có các thiết bị được kết nối với HDMI ngõ vào, ngõ vào HDMI có thể không được hiển thị trong [Menu ngõ vào].

Để sửa các hạng mục đầu vào

  1. Bấm nút (Chọn ngõ vào).
  2. Bấm nút (Phải) (hoặc nút (Trái) tùy vào ngôn ngữ hiển thị của TV) và chọn (Chỉnh sửa).
  3. Chọn ứng dụng/đầu vào/thiết bị bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.
  4. Chọn [Đóng].

Gợi ý

  • Để thay đổi thứ tự hay ẩn mục được hiển thị, ấn và giữ nút (Lên) trên điều khiển từ xa với mục đó được tô sáng, và [Di chuyển] và [Ẩn] sẽ được hiển thị. Nếu bạn chọn [Di chuyển], sử dụng (Trái) / (Phải) trên điều khiển từ xa để di chuyển mục đến vị trí mong muốn, và sau đó bấm nút (Enter) trên điều khiển từ xa.
  • Bạn có thể chuyển sang phát TV bằng cách đơn giản là bấm vào nút TV trên điều khiển từ xa.