In

Menu Home

Màn hình xuất hiện khi bạn nhấn nút HOME/(TRANG CHỦ) trên thiết bị điều khiển từ xa được gọi là Trình Đơn Chính. Từ Trình Đơn Chính, bạn có thể tìm kiếm nội dung và chọn nội dung, ứng dụng và thiết lập được đề nghị.

Các mục hiển thị trên Màn Hình Chính phụ thuộc vào việc Tài khoản Google có được cài đặt trên TV hay không.
(Một số tính năng có thể không được áp dụng phụ thuộc vào mẫu máy/khu vực/quốc gia của bạn. Hình ảnh chỉ dùng để tham khảo. Chúng có thể khác với màn hình thực.)

(A) Menu Chính khi một Tài khoản Google không được đặt trên TV
Hình ảnh của Menu Chính khi tài khoản Google được đặt
(B) Menu Chính khi một Tài khoản Google không được đặt trên TV
Hình ảnh của Menu Chính khi tài khoản Google không được đặt

Cài đặt Tài khoản Google và thưởng thức chương trình TV

Nếu bạn kết nối TV với Internet và cài đặt Tài khoản Google, bạn có thể cài đặt ứng dụng mong muốn trên TV và thưởng thức các video trên Internet hoặc sử dụng giọng nói để tìm kiếm nội dung.

Xem các chương trình TV mà không cài đặt Tài khoản Google

Ngay cả khi bạn không có Tài khoản Google, bạn có thể xem các chương trình truyền hình TV và/hoặc xem nội dung từ các thiết bị được kết nối với TV như đầu đọc Blu-ray. Nếu bạn kết nối TV với Internet, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ phát Internet được hiển thị trên Menu Chính.

Lưu ý

 • Để cài đặt một tài khoản Google về sau và thưởng thức TV, hãy cài đặt Google TV từ Menu Chính hoặc menu cài đặt.
 • Nếu bạn xóa Tài khoản Google, TV sẽ trở lại các cài đặt mặc định gốc.

Gợi ý

 • Phụ thuộc vào cài đặt TV, mà màn hình Chính sẽ được hiển thị khi TV được bật. Nếu bạn thay đổi cài đặt sau, bạn có thể thay đổi màn hình được hiển thị khi TV được bật sang kênh chương trình TV hoặc ngõ vào bên ngoài ví dụ như HDMI mà bạn đang xem trước khi tắt TV.
  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn [Chế độ khi bật TV], và sau đó chọn [Phương thức nhập được sử dụng gần đây nhất].

  Lần tiếp theo TV được bật, kênh chương trình TV hoặc ngõ vào bên ngoài ví dụ như HDMI mà bạn đang xem trước khi tắt TV sẽ được hiển thị.

  Các thông số có thể bị thay đổi mà không được báo trước.

 • Để biết thông tin khác, xem phần “Những Câu Hỏi Thường Gặp” trên Trang Hỗ Trợ của Sony.
  Câu hỏi thường gặp để khắc phục sự cố