In

Tính năng Trợ năng

Kiểu TV này có các tính năng hỗ trợ người dùng trong [Hỗ trợ tiếp cận] như chức năng chuyển văn bản trên màn hình thành giọng nói, thu phóng để giúp đọc văn bản dễ dàng hơn và hiển thị phụ đề.

Lưu ý

 • Một số tính năng có thể không được áp dụng phụ thuộc vào mẫu máy/khu vực/quốc gia của bạn.

Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Hỗ trợ tiếp cận] để thiết lập các tính năng hỗ trợ người dùng.

[Hỗ trợ tiếp cận] có chức năng phím tắt để bạn có thể bật hoặc tắt nó bằng cách bấm và giữ nút (Tắt tiếng) trên điều khiển từ xa trong 3 giây.

Gợi ý

 • Để thay đổi chức năng phím tắt, hãy chọn [Phím tắt trợ năng] trong [Hỗ trợ tiếp cận], bật [Bật phím tắt trợ năng], và đổi chức năng thành [Dịch vụ phím tắt].
 • Nếu bạn chọn [Hướng dẫn về hỗ trợ tiếp cận] trong [Hỗ trợ tiếp cận], bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng hỗ trợ tiếp cận người dùng được hỗ trợ bởi TV. (Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.)
 • Để sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói với Hướng dẫn Trợ giúp, hãy sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh để xem Hướng dẫn Trợ giúp trên trang web hỗ trợ của Sony.
 • Để biết thêm thông tin về khả năng truy cập, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  mã cho trang web hỗ trợ Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/