In

Sắp xếp hoặc sửa kênh

Bạn có thể sắp xếp danh sách hiển thị kênh theo thứ tự ưu tiên của bạn.

  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Sửa danh sách kênh].
    Nếu nhiều hạng mục được hiển thị, chọn hạng mục bạn muốn sửa.
  2. Chọn kênh bạn muốn chuyển đến vị trí mới.
    Bạn có thể chọn [Chèn] hoặc [Hoán đổi] kênh đã chọn. Để thay đổi, hãy chọn [Loại sắp xếp].
  3. Chọn vị trí mới nơi bạn muốn di chuyển kênh đã chọn.
  4. Chọn [Hoàn tất] để áp dụng các thay đổi.

Lưu ý

  • Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.