In

Kết nối với máy tính và xem nội dung được lưu trữ

Kết nối với máy tính

Sử dụng cáp HDMI để kết nối máy tính với TV.

Minh họa phương pháp kết nối
  1. Máy tính
  2. Cáp HDMI (không kèm theo)*

* Hãy đảm bảo sử dụng Premium High Speed HDMI Cable(s) được phép có logo HDMI. Bạn nên dùng Ultra High Speed HDMI Cable khi kết nối với máy tính hỗ trợ 4K 120 Hz.

Để kiểm tra thông số kỹ thuật tín hiệu video

Để xem nội dung được lưu trữ trên máy tính

Sau khi kết nối, nhấn nút (Chọn đầu vào), sau đó chọn đầu vào mà máy tính được kết nối.

Để kiểm tra các định dạng tệp được hỗ trợ

Lưu ý

  • Để có chất lượng hình ảnh tối ưu, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt máy tính để xuất ra tín hiệu video theo như một trong các cài đặt thời gian được liệt kê trong phần “Thông số kỹ thuật tín hiệu video máy tính”.
  • Tùy thuộc vào trạng thái kết nối, hình ảnh có thể bị mờ hoặc nhòe. Trong trường hợp này, hãy đổi cài đặt của máy tính và chọn tín hiệu ngõ vào khác trong danh sách “Thông số kỹ thuật tín hiệu video máy tính”.