In

Sử dụng các tính năng khả dụng cho các thiết bị tương thích BRAVIA Sync

Để vận hành các thiết bị tương thích BRAVIA Sync từ TV, hãy dùng nút (Chọn ngõ vào) trên điều khiển từ xa để chọn thiết bị bạn muốn vận hành.

Đầu Blu-ray/DVD

 • Tự động bật TV và chuyển đổi ngõ vào sang đầu Blu-ray/DVD được kết nối khi đầu Blu-ray/DVD bắt đầu phát.
 • Tự động tắt đầu Blu-ray/DVD được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Cho phép các thao tác như điều khiển menu và phát lại bằng các nút (Lên) / (Xuống) / (Trái) / (Phải) trên điều khiển từ xa của TV.

Thiết bị thu AV

 • Tự động bật thiết bị thu AV được kết nối và chuyển đổi ngõ ra âm thanh từ loa TV sang hệ thống âm thanh khi bạn bật TV. Chức năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã sử dụng thiết bị thu AV để xuất ra âm thanh TV từ trước.
 • Tự động chuyển đổi ngõ ra âm thanh tới thiết bị thu AV bằng cách bật thiết bị thu AV khi TV bật.
 • Tự động tắt thiết bị thu AV được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Điều chỉnh âm lượng (Các nút (Âm lượng) +/-) và tắt tiếng (Nút (Tắt tiếng)) của thiết bị thu AV được kết nối thông qua điều khiển từ xa của TV.

Máy quay video

 • Tự động bật TV và chuyển ngõ vào sang máy quay video được kết nối khi máy quay bật.
 • Tự động tắt máy quay video được kết nối khi bạn tắt TV.
 • Cho phép các thao tác như điều khiển menu và phát lại bằng các nút (Lên) / (Xuống) / (Trái) / (Phải) trên điều khiển từ xa của TV.

Lưu ý

 • Điều khiển BRAVIA Sync” (BRAVIA Sync) chỉ khả dụng với các thiết bị tương thích BRAVIA Sync được kết nối có logo BRAVIA Sync.