In

Xem hình ảnh ở độ phân giải 4K

Bạn có thể kết nối máy ảnh/máy quay hỗ trợ ngõ ra 4K HDMI với HDMI IN của TV để hiển thị các bức ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ trong máy ảnh. Bạn cũng có thể hiển thị các bức ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ trong các thiết bị USB hoặc mạng nội hạt. Một hình ảnh có độ phân giải 4K hoặc cao hơn có thể được hiển thị trong độ phân giải 4K (3840×2160).

Tính khả dụng của chức năng này tùy theo vùng/quốc gia của bạn.

Minh họa các hình ảnh từ những thiết bị khác nhau được hiển thị trên TV
 1. Máy ảnh kỹ thuật số
 2. Máy quay
 3. Thiết bị USB
 4. Thiết bị mạng

Để xem hình ảnh được lưu trữ trên một thiết bị USB hoặc thiết bị mạng ở độ phân giải 4K

 1. Kết nối thiết bị USB hoặc thiết bị mạng với TV.
 2. Nhấn nút HOME/(TRANG CHỦ), và chọn Ứng dụng từ màn hình Chính, sau đó chọn [Trình phát đa phương tiện].
  Nếu điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bạn có thể bấm nút APPS.
 3. Chọn tên thiết bị USB hoặc tên thiết bị mạng.
 4. Chọn thư mục, và sau đó chọn tập tin cần phát.

Để xem hình ảnh được lưu trữ trên máy ảnh kỹ thuật số/máy quay

 1. Kết nối một máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay có hỗ trợ ngõ ra HDMI với giắc (lỗ cắm) HDMI IN của TV bằng cáp HDMI.
 2. Bấm nút (Chọn ngõ vào) liên tục để chọn thiết bị được kết nối.
 3. Cài đặt thiết bị được kết nối thành ngõ ra 4K.
 4. Bắt đầu phát trên thiết bị được kết nối.

Để kiểm tra các định dạng tệp được hỗ trợ

Để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn

Bạn có thể đặt Định dạng tín hiệu HDMI thành Định dạng nâng cao để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn.

Để biết thông tin về Định dạng nâng cao hoặc thay đổi cài đặt, hãy tham khảo trang Cài đặt để xem hình ảnh qua HDMI ngõ vào có chất lượng cao.

Lưu ý

 • Không thể hiển thị một bức ảnh 3D.
 • Nếu bạn thay đổi bức ảnh bằng cách bấm nút (Trái) / (Phải), có thể mất chút thời gian để hiển thị bức ảnh.