In

Bảng điều khiển trò chơi điện tử

Đang kết nối

Kết nối bảng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ HDMI với TV của bạn bằng cáp HDMI.

Minh họa các phương thức kết nối
 1. Bảng điều khiển trò chơi điện tử
 2. Cáp HDMI (bán riêng)

Gợi ý

 • Cáp Premium High Speed HDMI Cable(s) phù hợp cho các mục đích chung, nhưng nếu bạn kết nối bảng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ 4K 120 Hz, hãy sử dụng cáp HDMI đi kèm với bảng điều khiển trò chơi hoặc cáp Ultra High Speed HDMI Cable.
 • Loại và vị trí của cổng HDMI khác nhau tùy thuộc vào TV của bạn. Tham khảo tài liệu cung cấp kèm theo TV.

Thay đổi cài đặt đầu vào HDMI

Sau khi kết nối, hãy đặt cổng đầu vào HDMI đã kết nối.
Để tối đa hóa hiệu suất của TV và bảng điều khiển trò chơi điện tử, hãy đặt [Định dạng tín hiệu HDMI].

Cài đặt tự động

 1. Khi đã bật bảng điều khiển trò chơi điện tử, hãy kết nối nó với TV bằng cáp HDMI.
  Đặt bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình TV.

Cài đặt thủ công

 1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, chọn hạng mục sau đây theo thứ tự.
  [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Định dạng tín hiệu HDMI]

  Chọn định dạng tối ưu cho bảng điều khiển trò chơi điện tử của bạn.

Gợi ý

 • Nếu bạn kết nối bảng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ đầu ra video 4K 120 Hz, hãy đặt thành [Định dạng nâng cao (4K120, 8K)].
 • Nếu bạn kết nối bảng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ VRR, hãy đặt thành [Định dạng nâng cao (VRR)].

Lưu ý

 • Khi kết nối bảng điều khiển trò chơi điện tử hỗ trợ 4K 120 Hz và VRR, hãy kiểm tra nhãn của các cổng đầu vào HDMI trên TV và kết nối với cổng đầu vào HDMInhãn 4K 120 Hz hoặc 4K 120 Hz 8K, hoặc kết nối với cổng đầu vào HDMI được hiển thị dưới dạng [Định dạng nâng cao (4K120, 8K)] hoặc [Định dạng nâng cao (VRR)] cho [Định dạng tín hiệu HDMI].
  [Định dạng tín hiệu HDMI] khả dụng tùy thuộc vào kiểu máy. Chúng cũng có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào kiểu máy/khu vực/quốc gia.
 • Nếu cài đặt [Định dạng nâng cao (VRR)] có thể xảy ra dao động độ sáng nhẹ (nhấp nháy) trên màn hình TV tùy thuộc vào tần suất xuất nội dung từ bảng điều khiển trò chơi điện tử được kết nối.