In

Phát nội dung từ máy tính

Bạn có thể thưởng thức nội dung (các tập tin hình ảnh/nhạc/video) lưu trên một thiết bị mạng ở một phòng khác, nếu bạn kết nối TV với một mạng gia đình qua bộ định tuyến.

Minh họa phương pháp kết nối
 1. Máy tính (Máy chủ)
 2. Bộ định tuyến
 3. Modem
 4. Internet
 1. Kết nối TV với mạng gia đình của bạn.
 2. Nhấn nút HOME/(TRANG CHỦ) và sau đó chọn Ứng dụng từ màn hình Chính, sau đó chọn [Trình phát đa phương tiện].
  Nếu điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bạn có thể bấm nút APPS.
 3. Chọn tên thiết bị mạng.
 4. Chọn thư mục, và sau đó chọn tập tin cần phát.

Để kiểm tra các định dạng tệp được hỗ trợ

Lưu ý

 • Tùy vào tệp, chế độ phát có thể không hoạt động ngay cả khi sử dụng các định dạng được hỗ trợ.