In

Hệ thống

  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — tùy chọn mong muốn.

Lưu ý

  • Phụ thuộc vào cài đặt của TV, mà một số tùy chọn có thể không được hiển thị hoặc không khả dụng.

Tùy chọn khả dụng

[Hỗ trợ tiếp cận]
Định cấu hình cài đặt của các tính năng và dịch vụ trợ năng để giúp người dùng điều hướng thiết bị dễ dàng hơn.
[Giới thiệu]
Hiển thị thông tin về TV.
Tại đây, bạn có thể đặt lại TV của mình.
[Ngày và giờ]
Định cấu hình thời gian hiện tại và hiển thị đồng hồ tự động.
[Ngôn ngữ / Language]
Chọn ngôn ngữ từ menu. Ngôn ngữ đã chọn cũng sẽ được cài đặt ngôn ngữ nhận dạng giọng nói.
[Bàn phím]
Định cấu hình cài đặt của bàn phím ảo.
[Bộ nhớ]
Thay đổi cài đặt liên quan đến lưu trữ dữ liệu.
[Chế độ môi trường xung quanh]
Định cấu hình nội dung hiển thị trên màn hình khi TV không hoạt động sau một khoảng thời gian nhất định trong khi nội dung hiển thị không phải là chương trình phát sóng và video.
[Điện và năng lượng]
Định cấu hình các cài đặt liên quan đến tiết kiệm năng lượng và màn hình TV khởi động.
[Truyền]
Định cấu hình cho phép vận hành khi truyền hình ảnh từ thiết bị bên ngoài.
[Khởi động lại]
Khởi động lại TV.
[Kiểm soát trẻ em]
Thiết lập cấu hình các cài đặt kiểm soát trẻ em để giới hạn sử dụng các hạng mục như [Kênh & Ngõ vào bên ngoài], [Ứng dụng] và [Thời gian xem].
[Đèn LED báo hiệu]
Định cấu hình các cài đặt [Phản hồi vận hành] và [Trạng thái phát hiện giọng nói]*. (Menu được hiển thị sẽ thay đổi tùy thuộc vào mẫu máy.)
[Âm thanh]
Cấu hình thiết lập [Âm thanh hệ thống].
[Apple AirPlay & HomeKit]
Định cấu hình các cài đặt của Apple AirPlay & HomeKit.
[Thiết lập ban đầu]
Thiết lập các tính năng cơ bản như mạng và các kênh khi sử dụng lần đầu.
[Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ]
Cải thiện chất lượng hiển thị trước cửa hàng bằng cài đặt [Chế độ Demo], v.v.

* Chỉ đối với các TV có MIC tích hợp