In

Điều khiển từ xa và phụ kiện

  1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Điều khiển từ xa và phụ kiện] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

Bạn có thể bật hoặc tắt Bluetooth, hoặc đăng ký các thiết bị Bluetooth.

[Bluetooth]
Bật hoặc tắt Bluetooth.
[Ghép nối phụ kiện]
Ghép đôi các thiết bị Bluetooth.
[Điều khiển từ xa]
Thiết lập ghép Điều khiển từ xa bằng giọng nói.