In

Quyền riêng tư

Bạn có thể hạn chế cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định.