In

Nếu cần phải cài đặt lại (khởi động lại) toàn bộ TV

Nếu bạn gặp phải vấn đề như hình ảnh không hiển thị trên màn hình hoặc điều khiển từ xa không hoạt động, hãy cài đặt lại TV bằng thủ tục sau đây. Nếu vấn đề vẫn tồn tại, thử thủ tục cài đặt lại thiết lập nhà máy bên dưới.
Nếu một thiết bị USB bên ngoài được kết nối với TV, hãy ngắt kết nối thiết bị USB ra khỏi TV trước khi cài đặt lại.

Cài Đặt Lại Bộ Nguồn

 1. Khởi động lại TV bằng thiết bị điều khiển từ xa.
  Bấm và tiếp tục giữ nút nguồn trên điều khiển từ xa khoảng 5 giây cho đến khi TV khởi động (thông tắt báo sẽ xuất hiện).

  Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, hãy rút phích cắm TV và ấn nút nguồn trên TV một lần nữa.
  Sau đó chờ 2 phút trước khi bật TV. Tùy thuộc vào kiểu máy, bạn có thể nhấn và giữ nút nguồn trên TV (40 giây hoặc lâu hơn) cho đến khi nó tắt và khởi động lại.

 2. Rút dây nguồn AC (đầu cắm lưới điện).
  Nếu sự cố không biến mất sau bước 1, tháo giắc cắm dây nguồn của TV (đầu dây cắm vào lưới điện) khỏi ổ cắm điện. Sau đó hãy bấm nút nguồn trên TV và nhả ra. Hãy chờ 2 phút, và cắm dây nguồn (dây dẫn điện lưới) trở lại ổ cắm điện.

Gợi ý

 • Các mẫu TV có 1 nút trên TV (chỉ riêng nút nguồn) cũng có thể được khởi động lại bằng nút nguồn. Hãy bấm nút nguồn trên TV để hiển thị menu điều khiển, chọn [Khởi động lại] trong menu, và sau đó bấm và giữ nút nguồn để khởi động lại TV.
 • Các thiết lập và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bị mất sau khi TV khởi động lại.

Thiết lập lại dữ liệu ban đầu

Nếu vấn đề vẫn tồn tại sau khi cài đặt lại bộ nguồn, hãy thử cài đặt lại dữ liệu nhà máy.

Lưu ý

Thực hiện cài đặt lại thiết lập nhà máy sẽ xóa tất cả dữ liệu và thiết lập của TV (chẳng hạn như Wi-Fi và thông tin thiết lập mạng hữu tuyến, tài khoản, Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng khác đã cài đặt).

 1. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Giới thiệu] — [Đặt lại] — [Thiết lập lại dữ liệu ban đầu].
 2. Xóa tất cả.
  Nếu bạn đã cài đặt mã PIN trên TV, bạn sẽ được nhắc nhập mã này.
  Sau khi quy trình cài đặt lại thiết lập nhà máy hoàn tất thành công, TV sẽ khởi động trình hướng dẫn Cài Đặt Ban Đầu. Bạn phải đồng ý với Google Các Điều Khoản Dịch Vụ và Google Chính Sách về Quyền Riêng Tư.