In

Một đường màu trắng xuất hiện trên màn hình. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

 • Tính năng làm mới màn hình đang chạy. Một đường màu trắng có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình làm mới màn ảnh. Đây không phải là một trục trặc của TV.

Gợi ý

 • Cần khoảng một giờ để hoàn thành quá trình làm mới màn hình.
 • Có thể thực hiện làm mới màn hình khi nhiệt độ phòng đạt từ 10°C đến 40°C. Nếu bất kỳ điều nào sau đây xảy ra trong quá trình làm mới màn hình, quá trình sẽ không kết thúc và một thông báo sẽ được hiển thị.
  • Nhiệt độ phòng nằm ngoài khoảng này.
  • TV được bật.
  • Dây nguồn được ngắt kết nối.
  Nếu có thông báo hiển thị, hãy kiểm tra nhiệt độ của phòng, vv.