In

Thông báo [Chưa hoàn tất quá trình làm mới màn ảnh] được hiển thị. (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

Nếu TV được bật, dây nguồn AC (dây dẫn điện) không được cắm hoặc nhiệt độ xung quanh nằm ngoài dải 10°C đến 40°C khi đang làm mới màn hình thì quá trình này sẽ không hoàn thành và thông báo này sẽ hiển thị. Bắt đầu lại thủ tục từ đầu.

Gợi ý

  • Tùy thuộc vào mô hình của bạn, quá trình làm mới bảng có thể mất đến một giờ để hoàn thành.