In

Hình ảnh bị méo./Màn hình nhấp nháy.

Kiểm tra kết nối và vị trí của ăng-ten (dây ăng-ten) và thiết bị ngoại vi

  • Kiểm tra kết nối ăngten (dây ăngten)/cáp.
  • Để ăngten (dây ăngten)/cáp cách xa các cáp kết nối khác.
  • Khi lắp đặt thiết bị tùy chọn, hãy để một khoảng trống giữa thiết bị và TV.
  • Hãy đảm bảo rằng ăngten (dây ăngten) được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm chất lượng cao.

Kiểm tra cài đặt [Chuyển động]

  • Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, và chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Hình ảnh] — [Chuyển động] — [Motionflow] — [Tắt].
  • Thay đổi cài đặt hiện hành của [Chế độ phim] thành [Tắt].
    Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, và chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Hình ảnh] — [Chuyển động] — [Chế độ phim].