In

Bạn muốn xuất âm thanh từ tai nghe/thiết bị âm thanh Bluetooth và hệ thống âm thanh/loa TV cùng lúc.

Để xuất âm thanh từ cả tai nghe/thiết bị âm thanh Bluetooth và loa TV

TV không thể xuất âm thanh từ cả tai nghe hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth và loa TV cùng lúc.

Để xuất âm thanh từ cả một hệ thống âm thanh đã kết nối qua eARC/ARC và loa TV

Có thể xuất âm thanh từ cả một hệ thống âm thanh đã kết nối với TV và loa TV cùng lúc bằng cách đáp ứng các điều kiện sau đây.

  • Kết nối TV và hệ thống âm thanh bằng dây cáp quang kỹ thuật số
  • Cài đặt [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành [PCM]

Để biết chi tiết về kết nối cáp quang kỹ thuật số, tham khảo trang Kết nối hệ thống âm thanh.