In

Không có âm thanh TV chẳng hạn như tiếng vận hành hoặc phản hồi âm thanh.

Nếu TV được kết nối qua eARC hoặc [Chế độ xuyên qua] được đặt thành [Tự động], âm thanh TV, ví dụ như các âm thanh từ hoạt động của điều khiển từ xa hay âm phản hồi sẽ không được xuất do các tín hiệu âm thanh từ ngõ vào HDMIđược truyền qua hệ thống âm thanh eARC. Để xuất các âm thanh đó từ TV, hãy thử cách sau.

  • Ngừng xem thiết bị ngõ vào HDMI.
  • Đặt [Chế độ eARC] thành [Tắt].
    Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh] — [Chế độ eARC] — [Tắt].
  • Đặt [Chế độ xuyên qua] thành [Tắt].
    Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hiển thị & Âm thanh] — [Đầu ra âm thanh] — [Chế độ xuyên qua] — [Tắt].