In

Bạn muốn tắt đèn nền của điều khiển từ xa. (Chỉ những điều khiển từ xa có đèn nền)

Bạn có thể tắt đèn nền của điều khiển từ xa.

  1. Bấm và giữ nút (Âm lượng) - và nút HOME trên điều khiển từ xa cùng lúc trong 2 giây.
    Nhả ra khi đèn LED MIC trên điều khiển từ xa sáng lên hai lần.
    Để bật lại đèn nền điều khiển từ xa, hãy thực hiện quy trình trên.