In

Đèn LED Phản hồi vận hành nháy đỏ.

Hãy đếm số lần nháy sáng (cứ ba giây một lần).
Hãy khởi động lại TV bằng cách ngắt kết nối dây nguồn AC khỏi TV trong hai phút, sau đó bật TV.
Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy ngắt kết nối dây nguồn AC, và liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Sony và thông báo số lần đèn LED Phản hồi vận hành nháy sáng.