Udskriv

Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand)

Modeller med TV-center højttaler-tilstand har CENTER SPEAKER IN-stik eller S-CENTER SPEAKER IN​-stik på bagsiden af tv'et.

På tv'er med S-CENTER SPEAKER IN​-indgang kan du bruge tv'et som en centerhøjttaler i følgende tilfælde.

 • Når en soundbar med et S-CENTER OUT-udgangsstik er tilsluttet

Når tv'et anvendes som en centerhøjttaler, lyder samtaler naturlige, fordi du kan høre dem fra skærmen og dens nærhed.

Tip

 • Nogle modeller har både CENTER SPEAKER IN- og S-CENTER SPEAKER IN​-stik.
 1. Slut enheden til tv'et som beskrevet under "Tilslutning til en AV-modtager med et højttalerkabel" eller "Tilslutning til en soundbar (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-stik)" herunder.
 2. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og skift [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] til [Lydsystem].

Tilslutning af en AV-modtager med et højttalerkabel

Forbind tv'et og AV-modtageren med et højttalerkabel.

Sæt højttalerkablet i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et
 1. AV-modtager
 2. Højttalerkabel (medfølger ikke)

Brug et højttalerkabel (medfølger ikke) til tilslutning af AV-modtageren til CENTER SPEAKER IN-stikket på tv'et.
Ved tilslutningen skal du sno enderne af højttalerkablet og sætte dem ind i tilslutningsstikkene på tv'et og AV-modtageren.

CENTER SPEAKER IN-stikket varierer afhængig af model. Se illustrationerne herunder, når du tilslutter højttalerkablet.

*Fjern omkring 10 mm isolering fra hver ende af højttalerkablet.

Bemærk

 • For at forhindre, at højttalerkablets ledninger berører hinanden, skal du sørge for ikke at fjerne for meget af højttalerkablet.
 • Tilslut højttalerkablet korrekt, så polariteterne (+/-) mellem tv'et og AV-modtageren stemmer overens.

Tilslutning af en soundbar (kun modeller med S-CENTER SPEAKER IN​-stik)

Tilslut tv og soundbar med det Kabel til TV-center højttaler-tilstand, der følger med soundbar-/hjemmebiografsystemet.

Når en soundbar er tilsluttet, udsendes centerlyd fra både tv og soundbar, så du kan nyde både virkningsfuld lyd fra soundbar'en og naturlige samtaler.

Sæt kablet til tv-centerhøjttalertilstand i tilslutningsstikket på bagsiden af tv'et.
 1. Kabel til TV-center højttaler-tilstand (følger med soundbars, der har S-CENTER OUT-stik)

Bemærk

 • Selv ved tilslutning af en soundbar med et S-CENTER OUT-stik skal den sluttes til tv'et med et HDMI-kabel som en normal soundbar.
 • Se også betjeningsvejledningen til lydsystemet med et S-CENTER OUT-stik.