Afdrukken

Ingangen selecteren

Als u apparaten (bijvoorbeeld een Blu-ray- of dvd-speler of USB-flashstation) wilt gebruiken die op het tv-toestel zijn aangesloten of als u tv wilt kijken nadat u dergelijke apparaten hebt gebruikt, dan moet u van ingang veranderen.

Als u de items aanpast en apps toevoegt, kunt u naar die apps omschakelen in het scherm voor het selecteren van een ingang.

  1. Druk herhaaldelijk op de (ingang selecteren)-knop om het aangesloten apparaat te selecteren.
    U kunt ook op de (ingang selecteren)-knop drukken, daarna met de (links) / (rechts)-knoppen een aangesloten apparaat selecteren en vervolgens op de (Enter)-knop drukken.

Opmerking

  • Als er geen apparaten zijn aangesloten op een HDMI-ingang, wordt HDMI mogelijk niet weergegeven in het [Menu Ingangen].

De ingangen bewerken

  1. Druk op de (ingang selecteren)-knop.
  2. Druk op de (rechts)-knop (of (links)-knop afhankelijk van de taal die het tv-toestel gebruikt) en selecteer (Wijzigen).
  3. Selecteer de app, de ingang of het apparaat dat/die u wilt weergeven of verbergen.
  4. Selecteer [Sluiten].

Hint

  • Als u de volgorde wilt wijzigen of een weergegeven item wilt verbergen, drukt u op de (omhoog)-knop op de afstandsbediening terwijl dat item gemarkeerd is. Vervolgens worden [Verplaatsen] en [Verbergen] weergegeven. Als u [Verplaatsen] selecteert, gebruik dan (links) / (rechts) op de afstandsbediening om het item naar de gewenste positie te verplaatsen en druk vervolgens op de (Enter)-knop op de afstandsbediening.
  • U kunt eenvoudig omschakelen naar een tv-uitzending door te drukken op de TV-knop op de afstandsbediening.