Afdrukken

De Snelle instellingen gebruiken

Als u op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening drukt, krijgt u snel toegang tot functies zoals [Beeldmodus], [Sleep Timer] en [Beeld uit] in het huidige scherm en een instelling zoals [Audio-uitvoer] afhankelijk van de aangesloten apparaten. U kunt ook [Instellingen] weergeven vanuit [Snelle instellingen].

Opmerking

  • De weergegeven menu's in de tv-instellingen variĆ«ren afhankelijk van uw model/regio/land.
Afbeelding van het tv-scherm
  1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening.
  2. Beweeg de markering en wijzig of selecteer een instelling.

De weergegeven instellingen wijzigen

  1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening.
  2. Beweeg de markering naar links of rechts en selecteer (Wijzigen).
  3. Selecteer de gewenste instelling.
  4. Selecteer [Sluiten].

Hint

  • Als u de volgorde wilt wijzigen of een weergegeven item wilt verbergen, houd dan de (Enter)-knop op de afstandsbediening ingedrukt terwijl dat item gemarkeerd is. Vervolgens worden [Verplaatsen] en [Verbergen] weergegeven. Als u [Verplaatsen] selecteert, gebruik dan (links) / (rechts) op de afstandsbediening om het item naar de gewenste positie te verplaatsen en druk vervolgens op de (Enter)-knop op de afstandsbediening.
  • Met [BRAVIA-meldingen] in Snelle instellingen kunt u nagaan of er meldingen zijn, zoals software-updates of een bijna lege batterij in de afstandsbediening.