Afdrukken

Handelsmerken

Vewd-logo

 • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth-logo

 • Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.

  hevc-logo

  • Gedekt door een of meer claims van de HEVC-patenten die vermeld staan op patentlist.accessadvance.com.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
  • Het Wi-Fi CERTIFIED™- en Wi-Fi CERTIFIED 6™-logo zijn keurmerken van Wi-Fi Alliance.

  • Disney+ en alle gerelateerde logo's en merken zijn handelsmerken van Disney Enterprises, Inc. of daaraan gelieerde bedrijven.

  • Amazon, Prime Video en alle verwante logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of daaraan gelieerde bedrijven.

  • BRAVIA en BRAVIA XR zijn handelsmerken of geregistreerde merken van Sony Group Corporation of daaraan gelieerde bedrijven.

  • Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

  Opmerking

  • De beschikbaarheid van elke dienst is afhankelijk van uw regio/land.