Afdrukken

Opgenomen inhoud bekijken/verwijderen

Deze functie is slechts aanwezig in een beperkt aantal regio's/landen/tv-toestelmodellen.

Modellen die geschikt zijn voor het maken van opnamen op een harde schijf met USB-aansluiting hebben [Configuratie opnameapparaat] in [Instellingen] — [Zenders & Ingangen].

Opgenomen inhoud bekijken

  1. Druk op de (ingang selecteren)-knop en selecteer [Recorded Title List] (Lijst met opgenomen titels). Als [Recorded Title List] niet bestaat, selecteer dan [Wijzigen] en voeg [Recorded Title List] toe. Selecteer vervolgens de inhoud die u wilt bekijken.

Opgenomen inhoud verwijderen

  1. Druk op de (ingang selecteren)-knop en selecteer [Recorded Title List] (Lijst met opgenomen titels). Als [Recorded Title List] niet bestaat, selecteer dan [Wijzigen] en voeg [Recorded Title List] toe.
  2. Selecteer (pictogram Verwijderen) rechts naast het programma dat u wilt verwijderen.
    Als u meerdere programma's wilt verwijderen, selecteert u (pictogram Meerdere verwijderen) rechts naast alle programma's die u wilt verwijderen en vervolgens selecteert u (pictogram Verwijderen).

Raadpleeg voor informatie over de betekenis van de symbolen in de lijst met opnamen Weten wat de symbolen in de lijst met opnamen betekenen.