Afdrukken

Via Wi-Fi Direct verbinding maken met uw tv-toestel (geen draadloze router nodig)

U kunt een apparaat draadloos aansluiten op het tv-toestel zonder een draadloze router te gebruiken en vervolgens video's, foto's en muziek die op dat apparaat opgeslagen zijn rechtstreeks streamen naar het tv-toestel.

Opmerking

  • Wi-Fi Direct verbindt smartphones en computers rechtstreeks met het tv-toestel in plaats van via het internet, zodat het niet mogelijk is om op het tv-toestel video af te spelen waarvoor een internetverbinding nodig is.
Illustratie van het streamen van inhoud
  1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-instellingen].
  2. Selecteer de tv-naam die wordt weergegeven op het tv-scherm met het Wi-Fi Direct-apparaat.
    Als het apparaat geen ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen].
  3. Bedien het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat om verbinding te maken met het tv-toestel.
  4. Verzend inhoud vanaf het Wi-Fi Direct/Wi-Fi-apparaat naar het tv-toestel.
    Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie.

Als de verbinding mislukt

Wanneer het stand-byscherm voor de Wi-Fi Direct-instelling weergegeven wordt, selecteert u de knop [Netwerk (SSID)/Wachtwoord tonen] en volgt u de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

Een ander apparaat aansluiten

Volg de bovenstaande stappen om apparaten aan te sluiten. U kunt maximaal 10 apparaten tegelijk aansluiten. Om een ander apparaat aan te sluiten wanneer er al 10 apparaten zijn aangesloten, koppelt u een apparaat dat u niet gebruikt los en sluit u het andere apparaat aan.

De tv-naam wijzigen die wordt weergegeven op het aangesloten apparaat

Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — [Over] — [Apparaatnaam].

Een lijst van aangesloten apparaten weergeven/de registratie van apparaten opheffen

Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Netwerk en internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Apparaatlijst tonen/verwijderen].

U kunt de registratie van een apparaat ongedaan maken door het te verwijderen apparaat te selecteren in de lijst en vervolgens op de (Enter)-knop te drukken. Selecteer vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.

Om de registratie van alle apparaten op te heffen, selecteert u [Alles verwijderen] in de lijst en vervolgens [Ja] op het bevestigingsscherm.