Afdrukken

Systeem

  1. Druk op de (Snelle instellingen)-knop op de afstandsbediening en selecteer vervolgens [Instellingen] — [Systeem] — de gewenste optie.

Opmerking

  • Afhankelijk van de instellingen van het tv-toestel zijn sommige opties mogelijk niet zichtbaar of beschikbaar.

Beschikbare opties

[Toegankelijkheid]
Hiermee kunt u de instellingen configureren voor toegangsfuncties en -diensten die gebruikers helpen om eenvoudiger te navigeren op hun apparaten.
[Over]
Hiermee kunt u informatie over het tv-toestel weergeven.
Hier kunt u uw tv-toestel resetten.
[Datum en tijd]
Hiermee configureert u de tijd en automatische klokweergave.
[Taal/Language]
Hiermee kunt u de menutaal selecteren. De geselecteerde menutaal bepaalt ook de taal van de spraakherkenning.
[Toetsenbord]
Hiermee kunt u de instellingen voor het schermtoetsenbord configureren.
[Opslag]
Hiermee kunt u de instellingen voor de opslag van gegevens wijzigen.
[Sfeerstand]
Hiermee configureert u wat op het scherm wordt weergegeven wanneer het tv-toestel een bepaalde tijd niet is gebruikt en andere inhoud dan een televisiezender of video wordt weergegeven.
[Voeding en energie]
Hiermee configureert u de instellingen voor energiebesparing en het opstartscherm van het tv-toestel.
[Cast]
Hiermee configureert u de gebruiksrechten bij de weergave (casten) vanaf een extern apparaat.
[Opnieuw opstarten]
Hiermee start u het tv-toestel opnieuw.
[Kinderbeveiliging]
Hiermee configureert u de kinderslotinstellingen voor het beperken van het gebruik van items zoals [Zenders & Externe ingangen], [Apps] en [Schermtijd].
[LED-indicator]
Hiermee configureert u de instellingen voor de [Operationeel antwoord] en [Spraakherkenningsstatus]* (Het weergegeven menu verschilt per model.)
[Geluid]
Hiermee configureert u de instelling voor [Systeemgeluiden].
[Apple AirPlay en HomeKit]
Hiermee configureert u de instellingen voor Apple AirPlay en HomeKit.
[Eerste configuratie]
Hiermee kunt u de basisfuncties instellen voor het eerste gebruik, zoals een netwerk en de zenders.
[Winkelmodusinstellingen]
Hiermee kunt u de weergave verrijken voor gebruik van het toestel als winkeldisplay door [Demomodus] enz. in te stellen.

* Alleen tv-toestellen met ingebouwde microfoon