Skriv ut

Velge innganger

Du må skifte inngang for å kunne bruke enheter (for eksempel en Blu-ray-/DVD-spiller eller USB-minnepinne) koblet til TV-apparatet, eller for å se på TV etter slik bruk.

Hvis du redigerer elementene og legger til apper, kan du skifte til disse appene fra skjermbildet for valg av inngang.

  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen flere ganger for å velge den tilkoblede enheten.
    Eller så kan du trykke på (Inngangsvalg)-knappen, bruke (Venstre) / (Høyre)-knappene til å velge en tilkoplet enhet og deretter trykke på (Enter)-knappen.

Merknad

  • Hvis ingen enheter er koblet til HDMI-inngangen, vises HDMI-inngangen kanskje ikke i [Inngangsmeny].

Redigere inngangselementene

  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen.
  2. Trykk på knappen (Høyre) (eller - (Venstre) avhengig TV-apparatets skjermspråk), og velg (Endre).
  3. Velg appen/inngangen/enheten du ønsker å vise eller skjule.
  4. Velg [Lukk].

Tips

  • For å endre rekkefølgen eller skjule et vist element må du trykke på (Opp)-knappen på fjernkontrollen med det elementet markert, og [Flytt] og [Skjul] blir vist. Hvis du velger [Flytt], bruker du (Venstre) / (Høyre) på fjernkontrollen for å flytte elementet til ønsket posisjon, og deretter trykk på (Enter)-knappen på fjernkontrollen.
  • Du kan skifte til TV-sending ved å trykke på TV-knappen på fjernkontrollen.