Skriv ut

Skjerm og lyd

  1. Trykk på (Hurtiginnstillinger)-knappen på fjernkontrollen og velg deretter [Innstillinger] — [Skjerm og lyd] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Bilde]
Konfigurerer skjerminnstillinger som justerer bildekvaliteten, for eksempel lysstyrken.
Hvis du vil justere bildekvaliteten til dine preferanser, kan du se siden Justere bildekvalitet.
[Skjermkontroll]
Justerer skjermbildets størrelse og stilling.
[Lyd]
Konfigurerer innstillinger som justerer lyden.
Hvis du vil justere lydkvaliteten til dine preferanser, kan du se siden Justere lydkvalitet.
[Utsignal for lyd]
Konfigurerer valginnstillinger relatert til høyttalere.
[Ekspertpanel-innstillinger] (kun modeller med OLED-panel)
Bruk når du setter [Pikselendring] eller utfører [Paneloppdatering] manuelt.