Drukuj

Przyciski pilota

Dostarczony pilot, rozmieszczenie przycisków, nazwy przycisków i dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Kliknij przycisk na obrazie pilota, aby wyświetlić opis.

(Zasilanie)
Służy do włączania lub przełączania w tryb czuwania/sieciowy tryb czuwania.
TV
Przełączenie na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetlenie Menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Menu telewizora.
(Mikrofon)
Kieruj wypowiadane słowa tutaj, aby skorzystać z mikrofonu w pilocie. Nad mikrofonem znajduje się lampka LED.
(Szybkie ustawienia)
Wyświetlanie menu Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Szybkie ustawienia.

Wskazówka

(Wybór wejścia)
Wyświetlanie i wybór źródła sygnału. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wybór wejść.
123 (Menu sterowania)
Wyświetla menu na ekranie telewizora, które pozwala korzystać z funkcji przycisków niedostępnych na pilocie.
(W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) / (Enter) (Nawigacyjny pad kierunkowy)
Nawigacja i wybór w menu ekranowym.
(WSTECZ)
Powrót do poprzedniego ekranu.
(MENU GŁÓWNE)
Wyświetlanie głównego menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Menu główne.
+/- (Głośność)
Regulacja głośności.
(Asystent Google)/(Mikrofon)
Poproś Google o pomoc na dużym ekranie. Naciśnij przycisk Asystent Google (lub MIC) na pilocie, aby rozpocząć.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z mikrofonu w pilocie.
Aplikacja Asystent Google jest niedostępna w pewnych językach/krajach/regionach.
(Wycisz)
Wyciszenie dźwięku. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Wskazówka

  • Usługę skrótu do funkcji dostępności można włączać i wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz).
CH +/- (Kanał)
Wybór kanału.
(Odtwórz) / (Wstrzymaj)
Obsługa treści multimedialnych na telewizorze i podłączonym urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
(Przewodnik)
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z przewodnika po programach.
Przyciski aplikacji (Serwis internetowy)
Korzystanie z różnych usług strumieniowania wideo za naciśnięciem jednego przycisku. Naciśnij, aby oglądać żądany serwis.