Drukuj

Korzystanie z telewizora jako centralnego głośnika (tylko modele wyposażone w Tryb centralnego głośnika TV)

Modele z Tryb centralnego głośnika TV mają zaciski CENTER SPEAKER IN lub zaciski S-CENTER SPEAKER IN​ z tyłu telewizora.

Jeśli telewizor ma wejście S-CENTER SPEAKER IN​, można go wykorzystać jako głośnik centralny w następujących przypadkach.

 • Kiedy zostanie podłączony soundbar wyposażony w wyjście/gniazdo S-CENTER OUT

Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego sprawi, że rozmowy będą brzmiały naturalnie, ponieważ będą dobiegać z ekranu i jego pobliża.

Wskazówka

 • Niektóre modele mają zarówno zaciski CENTER SPEAKER IN, jak i S-CENTER SPEAKER IN​.
 1. Podłącz urządzenie do telewizora zgodnie z punktem „Podłączanie wzmacniacza AV kablem głośnikowym” lub „Podłączanie soundbara (tylko modele wyposażone w zaciski S-CENTER SPEAKER IN​)” poniżej.
 2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i zmień opcję [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] na [System audio].

Podłączanie wzmacniacza AV kablem głośnikowym

Połącz telewizor i wzmacniacz AV kablem głośnikowym.

Podłącz kabel głośnikowy do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora.
 1. Wzmacniacz AV
 2. Kabel głośnikowy (brak w zestawie)

Użyj kabla głośnikowego (do nabycia oddzielnie) do podłączenia wzmacniacza AV do zacisku CENTER SPEAKER IN telewizora.
Pamiętaj, aby przed podłączeniem skręcić końcówki kabla głośnikowego, po czym umieść je w zaciskach telewizora i wzmacniacza AV.

Gniazdo CENTER SPEAKER IN różni się w zależności od modelu. Podłącz kabel głośnikowy w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

*Usuń około 10 mm izolacji na każdym końcu kabla głośnikowego.

Uwaga

 • Aby zapobiec stykaniu się przewodów kabli głośnikowych, nie należy usuwać z nich zbyt dużo izolacji.
 • Podłączając kabel głośnikowy, należy zachować prawidłową biegunowość (+/-) między telewizorem i wzmacniaczem AV.

Podłączanie soundbara (tylko modele wyposażone w zaciski S-CENTER SPEAKER IN​)

Połącz telewizor i soundbar, wykorzystując Kabel trybu centralnego głośnika TV dostarczony z soundbarem/systemem kina domowego.

Po podłączeniu soundbara, dźwięk kanału centralnego jest odtwarzany zarówno przez telewizor, jak i przez soundbar, co pozwala cieszyć się jednocześnie mocnym dźwiękiem z soundbara i naturalnym brzmieniem dialogów.

Podłącz kabel trybu centralnego głośnika w telewizorze do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora.
 1. Kabel trybu centralnego głośnika TV (dostarczany z soundbarami wyposażonymi w zaciski S-CENTER OUT)

Uwaga

 • Nawet po podłączeniu soundbara z zaciskiem S-CENTER OUT, należy go podłączyć do telewizora kablem HDMI, jak standardowy soundbar.
 • Patrz także instrukcja obsługi systemu audio wyposażonego w zacisk S-CENTER OUT.