Drukuj

Aktualizacje oprogramowania

Firma Sony zapewni okresowe aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność i maksymalnie ułatwić obsługę telewizora. Najprostszym sposobem otrzymywania aktualizacji oprogramowania jest połączenie telewizora z Internetem.

Automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania

  1. Naciśnij (Wybór wejścia) na pilocie i wybierz [Pomoc]. Jeśli [Pomoc] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Pomoc].
  2. Wybierz opcję [Stan i diagnostyka]. Włącz [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] w [Stan i diagnostyka] — [Aktualizacja oprogramowania systemowego].

Wskazówka

  • Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wybierz [Aktualizacja oprogram].
  • Listę zmian wprowadzonych przez aktualizację oprogramowania można sprawdzić w Powiadomienia BRAVIA lub w witrynie internetowej pomocy.

Uwaga

  • Kiedy funkcja [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] jest wyłączona, telewizor nie może otrzymywać powiadomień nawet, kiedy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna.

Aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB

Jeśli nie masz połączenia sieciowego, możesz także aktualizować oprogramowanie za pomocą urządzenia pamięci masowej USB. Użyj komputera, aby pobrać najnowsze oprogramowanie z witryny internetowej pomocy firmy Sony na urządzenie pamięci masowej USB. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB w telewizorze – aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Jeśli będziesz aktualizować oprogramowanie telewizora za pomocą urządzenia pamięci masowej USB, przeczytaj związane z tym środki ostrożności w witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.