• Začiatok
 • Užitočné funkcie
 • Vychutnávanie Modul kamery s mikrofónom (BRAVIA CAM platí len pre modely s podporou)

Tlač

Vychutnávanie Modul kamery s mikrofónom (BRAVIA CAM platí len pre modely s podporou)

Môžete pripojiť dodané Modul kamery s mikrofónom (CMU-BC1M) alebo voliteľné Modul kamery s mikrofónom (CMU-BC1) k televízoru, aby ste si mohli vychutnať videorozhovor alebo nastaviť optimálnu kvalitu obrazu a zvuku pre polohu používateľa.

Pripojenie a odstránenie Modul kamery s mikrofónom

Pripojenie

Pripojte dodanú Modul kamery s mikrofónom do portu kamery na zadnej strane televízora. Môžete nastaviť uhol a vertikálnu polohu Modul kamery s mikrofónom.

Pripojenie dodanej kamery

Odstránenie

Ak chcete ľahko odstrániť dodanú Modul kamery s mikrofónom, mierne ju otočte, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Odstránenie dodanej kamery

Tip

 • Pre voliteľné Modul kamery s mikrofónom (CMU-BC1), pripojte ho k TV podľa návodu dodaného s CMU-BC1.

Poznámka

 • Ak chcete používať funkcie televízora, možno budete musieť aktualizovať softvér televízora Modul kamery s mikrofónom. Aktualizujte, ak sa zobrazí upozornenie na aktualizáciu softvéru.

Nastavenie Funkcie snímania kamery

Nakonfigurujte nastavenia súvisiace so snímačom Modul kamery s mikrofónom.

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) a vyberte v nasledovnom poradí.
  [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [BRAVIA CAM] — požadovaná položka

Dostupné nastavenia

[Automatická úprava obrazu a zvuku]* (len modely BRAVIA XR)
Modul kamery s mikrofónom rozpozná polohu používateľa a automaticky nastaví jas obrazovky, hlasitosť a vyváženie zvuku.
[Jas]
Automaticky prispôsobuje jas podľa pozorovacej vzdialenosti, aby boli farby viditeľnejšie.
[Zvýraznenie hlasu]
Automaticky upravuje hlasitosť podľa vzdialenosti sledovania. Ak ste ďaleko od TV, zvuk je počuteľnejší.
[Vyváženie zvuku]
Upravuje vyváženie tak, aby to znelo, ako keby ste sa pozerali spred televízora, aj keď v skutočnosti to tak nie je.
[Upozornenie na vzdialenosť]*
Upozorní vás, ak sledujete televízor z príliš blízkej vzdialenosti. Pripomína deťom, aby sa nedotýkali televízora a nepozerali ho príliš zblízka.
Na aktiváciu tejto funkcie musíte zadať svoj PIN. Keď je povolená, nastaví sa na 1 m (predvolené). Zvolením [Nastavenie vzdialenosti] môžete nastaviť ľubovoľnú vzdialenosť.
[Automatický režim šetriča energie]*
Automaticky sa prepne na úsporu energie, napríklad znížený jas, keď nie je používateľ počas určitého časového obdobia rozpoznaný pred televízorom.
[Ovládanie gestami]*
Umožňuje používanie gest smerom k televízoru na zapnutie alebo vypnutie televízora, úpravu hlasitosti, zmenu kanála alebo prehrávanie obsahu.

* Na používanie niektorých funkcií môžu byť potrebné budúce aktualizácie softvéru.
Niektoré z funkcií Funkcie snímania kamery pridané aktualizáciami softvéru sa pridajú do položky Rýchle nastavenia, a môžete prepínať Zap./Vyp. funkcie ako [Automatická úprava obrazu a zvuku].
Podrobnosti o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke Aktualizácie softvéru.

Tip

[BRAVIA CAM] v Modul kamery s mikrofónom má okrem Funkcie snímania kamery k dispozícii ďalšie funkcie. Nakonfigurujte ich podľa potreby.

 • Pomocou Funkcie snímania kamery sa snímky z kamery sa neodosielajú do siete, ale môžete vymazať údaje zhromaždené službou Modul kamery s mikrofónom a resetovať Funkcie snímania kamery.
  [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [BRAVIA CAM] — [Vymazanie údajov]
 • Ak chcete vypnúť LED diódu Modul kamery s mikrofónom, zakážte nasledujúce nastavenie.
  [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [BRAVIA CAM] — [LED indikátor činnosti kamery]
  LED však zostane svietiť (nezhasne) počas videorozhovoru, počas Ovládanie gestami, alebo pri aktualizácii Modul kamery s mikrofónom.
 • Môže sa vyžadovať aktualizácia softvéru Modul kamery s mikrofónom. Ak chcete skontrolovať aktualizácie softvéru, vyberte nasledujúce poradie.
  [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [BRAVIA CAM] — [Aktualizácia softvéru]
 • Začiatok
 • Užitočné funkcie
 • Vychutnávanie Modul kamery s mikrofónom (BRAVIA CAM platí len pre modely s podporou)