• Začiatok
 • Užitočné funkcie
 • Vyhľadanie diaľkového ovládača (iba modely dodávané s diaľkovým ovládačom so vstavaným bzučiakom)

Tlač

Vyhľadanie diaľkového ovládača (iba modely dodávané s diaľkovým ovládačom so vstavaným bzučiakom)

Diaľkový ovládač dodávaný s televízorom má funkciu, ktorá vám umožňuje nájsť diaľkový ovládač prehratím zvuku zo vstavaného bzučiaka, keď ho nemôžete nájsť, napríklad keď si nepamätáte, kde ste ho nechali (napríklad pod vankúšom alebo skrytý pod novinami), alebo keď pozeráte film v tmavej miestnosti.

Diaľkový ovládač so spusteným bzučiakom pod gaučom

Na nájdenie diaľkového ovládača použite tieto postupy.

Pomocou tlačidla napájania na televízore

 1. Stlačením tlačidla napájania na televízore.
  Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka.
 2. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a v zobrazenej ponuke vyberte položku [Nájsť diaľkový ovládač].
  Z diaľkového ovládača sa ozve bzučiak.

Používanie vstavaného mikrofónu na televízore (len televízory so vstavaným mikrofónom)

 1. Keď je zapnutý vstavaný mikrofón televízora, povedzte televízoru „Ok Google, Where is the remote control?“.
  Z diaľkového ovládača sa ozve bzučiak.

Poznámka

 • Možnosť [Nájsť diaľkový ovládač], ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla napájania na televízore, sa zobrazí len vtedy, keď je s televízorom spárovaný diaľkový ovládač so vstavaným bzučiakom.
 • Funkcia nájdenia diaľkového ovládača pomocou vstavaného mikrofónu na televízore je dostupná len na niektorých modeloch a v niektorých krajinách, oblastiach a jazykoch.
 • Ak chcete nájsť diaľkové ovládanie pomocou vstavaného mikrofónu televízora, televízor musí byť zapnutý (v niektorých jazykoch môžete nájsť diaľkové ovládanie pomocou vstavaného mikrofónu televízora, aj keď je televízor vypnutý).
 • Ak je váš televízor pripojený k internetu a máte nastavený Google účet, aktivuje sa funkcia nájdenia pomocou vstavaného mikrofónu televízora. Ak ste si nenastavili Google účet, táto funkcia nebude povolená. V závislosti od modelu ho možno nebudete môcť nájsť, pokiaľ nie je zapnutý televízor.
 • Vzdialenosť od televízora, v ktorej môžete vyhľadať diaľkový ovládač, je obmedzená. Bzučiak sa nemôže prehrať diaľkovým ovládačom na miestach, kam nedosahujú signály.
 • Začiatok
 • Užitočné funkcie
 • Vyhľadanie diaľkového ovládača (iba modely dodávané s diaľkovým ovládačom so vstavaným bzučiakom)