Tlač

Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu

Táto funkcia je k dispozícii len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch televízorov.

Modely s nahrávaním na zariadenie USB HDD majú [Nast. nahrávacieho zariadenia] v ponuke [Nastavenia] — [Kanály & Vstupy].

Ak si chcete prezrieť nahraný obsah

  1. Stlačte tlačidlo (Výber vstupu) a vyberte [Recorded Title List] (Zoznam nahraných titulov). Ak [Recorded Title List] neexistuje, vyberte [Upraviť] a pridajte [Recorded Title List], potom vyberte obsah, ktorý chcete sledovať.

Ak chcete vymazať nahraný obsah

  1. Stlačte tlačidlo (Výber vstupu) a vyberte [Recorded Title List] (Zoznam nahraných titulov). Ak [Recorded Title List] neexistuje, vyberte [Upraviť] a pridajte [Recorded Title List].
  2. Stlačte (ikona Vymazať) napravo od programu, ktorý chcete odstrániť.
    Na odstránenie viacerých programov, vyberte (ikona Odstrániť viacnásobné) napravo od všetkých programov, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte (ikona Odstrániť).

Informácie o význame symbolov v zozname nahratých titulov nájdete v Význam symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov.