Εκτύπωση

Συντονισμός σε κανάλι

Για να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε TV. Η τηλεόραση συντονίζεται στο τελευταίο τηλεοπτικό κανάλι που παρακολουθήσατε. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Ζωντανή τηλεόραση από την αρχική οθόνη.

Αλλαγή καναλιών

Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε CH + ή CH -.
Αν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού, πληκτρολογήστε τον με τα αριθμητικά πλήκτρα. Πατήστε OK αφού καταχωρίσετε τον αριθμό για άμεση αλλαγή.

Μπορείτε επίσης να συντονιστείτε σε κανάλια από μια Λίστα καναλιών πατώντας OK.