Εκτύπωση

Για να προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων

 1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε OK για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα καναλιών.
 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε ένα κανάλι.
 3. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να προσθέσετε το κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων (η προεπιλεγμένη λίστα αγαπημένων είναι Αγαπημένα1). Πατήστε το μπλε πλήκτρο ξανά για να καταργήσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων.
 4. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.

 

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών

 1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε OK για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα καναλιών.
 2. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για Επιλογή περισσότερων.
 3. Επιλέξτε Επιλογή τύπου > Αγαπημένα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια λίστα από τα Αγαπημένα1* έως Αγαπημένα4 που θέλετε να προσθέσετε.
 4. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να Επιλέξετε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή τύπου για να αλλάξετε τη λίστα καναλιών στην προτιμώμενη λίστα.
 5. Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να προσθέσετε τον κανάλι στη λίστα αγαπημένων που μόλις επιλέξατε. Πατήστε το μπλε πλήκτρο ξανά για να καταργήσετε το κανάλι από τη λίστα αγαπημένων.
 6. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.

 

Για να μετακινήσετε ή να καταργήσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων

 1. Επιλέξτε μια λίστα από τα Αγαπημένα1* έως Αγαπημένα4 που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για Επιλογή περισσότερων.
 3. Επιλέξτε Μετακίνηση για να μετακινήσετε θέσεις καναλιών στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
 4. Επιλέξτε Διαγραφή για να καταργήσετε τα κανάλια από τη λίστα αγαπημένων καναλιών.
 5. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.