In

Sử dụng Cài đặt nhanh

Nếu bạn bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, bạn có thể truy cập nhanh các tính năng như [Chế độ hình ảnh], [Hẹn giờ ngủ], và [Tắt hình] trên màn hình hiện tại, và các thiết lập như [Loa] tùy vào các thiết bị đã kết nối. Bạn cũng có thể hiển thị [Cài đặt] từ [Cài đặt nhanh].

Lưu ý

  • Các trình đơn được hiển thị trong thiết lập TV sẽ khác nhau tùy vào mẫu TV/khu vực/quốc gia của bạn.
Hình ảnh màn hình TV
  1. Bấm nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Di chuyển trọng tâm để thay đổi một thiết lập hoặc chọn nó.