In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút (Lên) / (Xuống) / (Trái) / (Phải) và (Enter).

Thiết bị điều khiển từ xa kèm theo sẽ khác nhau tùy vào mẫu máy của bạn. Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Chức năng của các nút trên thiết bị điều khiển từ xa.

  1. Sử dụng nút (Lên), (Xuống), (Trái) và (Phải) để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
    Các nút mũi tên lên, xuống, trái và phải nằm ở giữa bộ điều khiển từ xa.
  2. Bấm vào giữa của nút (Enter) để chọn mục đang có tiêu điểm.
    Nút Enter được đặt ở giữa các nút mũi tên lên, xuống, trái, và phải.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Mẹo